Przejdź do treści strony

Jakość wody

Jakość wody wtłaczanej do sieci nie tylko spełnia wymagania zdrowotne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ale spełnia także najwyższe standardy jakości.

Mieszkańcy uskarżają się na twardość wody i wytrącanie się kamienia kotłowego (węglanów wapnia i magnezu). Należy jednak zaznaczyć, że zawarte w bartoszyckiej wodzie związki wapnia i  magnezu są substancjami łatwo przyswajalnymi (lepiej niż dostarczane w postaci suplementów diety preparaty), bardzo korzystnymi dla zdrowia. Po przegotowaniu wody większość węglanów wapnia i magnezu wytrąca się w postaci kamienia kotłowego, osadów w szklance czy kubku a także w postaci błony na powierzchni herbaty. Twardość wody wynosi ok 300 mg CaCO3/l (ok. 17 stopni niemieckich), co kwalifikuje ją jako średnio-twardą. Wartości mieszczące się w przedziale 200-400 mg/l traktowane są w opracowaniach epidemiologicznych jako najbardziej korzystne dla stanu zdrowia populacji.

Zawartość wapnia (Ca) wynosi ok 93 mg/l a magnezu (Mg) ok 20 mg/l. Oba te pierwiastki są niezbędnymi dla życia mikroelementami i przyczyniają się do zmniejszenia zapadalności na choroby serca. Ze względów zdrowotnych w wodzie do picia najkorzystniejsze są stężenia wapnia od 40 do 80 mg/l, a stężenie magnezu od 20 do 40 mg/l.

Niektórzy mieszkańcy skarżą się czasami na rdzawy kolor i mętność wody. Jest to związane z gromadzeniem się w sieci, przyłączach i instalacjach wodociągowych niewielkich ilości związków żelaza i manganu, który nie zdążyły się wytrącić na filtrach w stacji uzdatniania. Jest to najzupełniej normalna sytuacja związana z eksploatacją urządzeń wodociągowych. Osady zbierające się w przewodach wodociągowych, w wyniku niesprzyjających warunków (awarie, brak wody, spadki ciśnienia) mogą przedostawać się do kranów konsumenta. W takich przypadkach konieczne jest spuszczenie wody, do czasu aż
z kranu zacznie płynąć woda czysta. Powtarzające się zbyt często takie sytuacje należy zgłaszać do administratora budynku, celem ustalenia przyczyny i miejsca problemu. czy leży on po stronie właściciela budynku (instalacji wewnętrznych lub przyłącza), czy po stronie dostawcy wody. Spółka prowadzi działania mające na celu usuwanie osadów z sieci wodociągowej poprzez jej systematyczne płukanie oraz podjęcie działań mających na celu usprawnienie procesu uzdatniania wody. Spowodowało to, że zazwyczaj zawartość żelaza i manganu jest nie tylko poniżej norm, ale także poniżej poziomu oznaczalności aparatury wykorzystywanej do badania jakości wody. W związku z powyższym coraz mniej osadów odkłada się w sieci. Związki żelaza i manganu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia (stanowisko PZH). Ich unormowanie w przepisach związane jest jedynie z odczuciami organoleptycznymi konsumentów.

Jakość wody produkowanej na SUW w Bartoszycach jest lepsza niż wielu wód stołowych kupowanych w butelkach. Natomiast cena (za 1 grosz ok 2,5 litra wody) jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna w stosunku do wód butelkowanych (ponad 1 zł za litr). Pijąc wodę z kranu oszczędzamy także środowisko nie zanieczyszczając go plastikowymi butelkami. Dbamy również o swoje zdrowie, bowiem najnowsze badania wskazują, że w wodzie butelkowanej znajdują się drobinki mikroplastiku (zwłaszcza polipropylenu, z którego wytwarza się zakrętki). Chociaż najnowsze opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (w języku angielskim) nie stwierdza obecnie istotnego zagrożenia, to WHO i różne podmioty na całym świecie prowadzą badania w tym kierunku. Nie są bowiem jeszcze znane skutki spożywania wody zawierającej mikroplastik przez całe życie.

Należy także pamiętać, że na jakość wody w kranie u konsumenta, w 80% przypadkach niezgodności z wymaganiami wpływa stan techniczny przyłącza i instalacji wewnętrznej, na co Spółka nie ma już wpływu. Właściwy stan techniczny i odpowiednia eksploatacja (okresowe przeglądy, płukania a w razie konieczności wymiana) urządzeń tego ostatniego etapu dostaw wody ma decydujący wpływ na jej jakość w kranie u konsumenta. Należy więc dbać o właściwy stan przyłącza i instalacji wewnętrznych oraz pić wodę bezpośrednio z kranu, z zachowaniem zasad omówionych w zakładce instalacje wewnętrzne.

Okresowa ocena jakości wody za rok 2021 (plik PDF)