Przejdź do treści strony

Gospodarka ściekowa

Spółka prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków na podstawie Zezwolenia nr TK.7032.3.8.2019 z dnia 15 października 2019 r., wydanego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce, wykorzystując miasta Bartoszyce i własny. Sieć kanalizacyjna jest częściowo własnością Spółki, częściowo Miasta, przyłącza kanalizacyjne przynależą do właścicieli budynków. Oczyszczalnia ścieków jest jedynym dużym obiektem naziemnym stanowiącym własność Spółki.

Spółka ponosi co roku opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie ścieków oraz podatek od nieruchomości.