Przejdź do treści strony

Ciepłownia miejska

Dysponuje 4 kotłami (3 kotły WR 10 i jeden kocioł WR5), instalacją redukcji emitowanych zanieczyszczeń (zawirowywacze i baterie cyklonów), bezpieczną infrastrukturą zasilania w energię elektryczną, rezerwowym źródłem energii elektrycznej, stacją uzdatniania wody sieciowej, niezbędną infrastrukturą hydrauliczną (pompownia), infrastrukturą zasilającą kotły w paliwo (plac węglowy, taśmociąg nawęglania) oraz infrastrukturą transportu produktów spalania. Ciepłownia wyposażona jest w instalację odprowadzania spalin oraz komin żelbetowy o wysokości 65 m.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Ciepłowni umożliwia stabilną i optymalną pracę źródła ciepła i jest znaczącym ułatwieniem pracy operatorów Ciepłowni. AKPiA naszych kotłów jest od kilku lat systematycznie modernizowana.

Modernizacji poddawane są również same kotły w zakresie uszczelnienia komór spalania oraz w zakresie montażu zoptymalizowanych instalacji podawania powietrza do spalania. Instalowane jest indywidualne zasilanie powietrzem każdej ze stref podmuchowych. Systematycznie wykonywane modernizacje spowodowały znaczne zwiększenie sprawności kotłów.