Przejdź do treści strony

Hydranty ppoż

Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne służą realizacji zadania własnego gminy jakim jest ochrona przeciwpożarowa. Są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia pojazdów straży pożarnej w wodę do celów gaśniczych. Powinny być projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Miejska Bartoszyce podpisała ze Spółką umowę na okresową kontrolę i utrzymywanie hydrantów. Zakazane jest uruchamianie i korzystanie z hydrantów bez zgody przedsiębiorstwa.