Przejdź do treści strony

Oczyszczanie ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Bartoszycach funkcjonuje już ponad 25 lat. Jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli związków azotu i fosforu. W pierwszym etapie ścieki są podczyszczane mechanicznie na kracie schodkowej i w piaskownikach. Następnie ścieki są oczyszczane biologicznie, metodą osadu czynnego. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 6500 m3/d.