Przejdź do treści strony

Oczyszczanie ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Bartoszycach funkcjonuje już ponad 25 lat. Jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli związków azotu i fosforu. W pierwszym etapie ścieki są podczyszczane mechanicznie na kracie schodkowej i w piaskownikach. Następnie ścieki są oczyszczane biologicznie, metodą osadu czynnego. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 6500 m3/d.

Pod koniec 2023 roku uruchomiono nowy kompleks odwadniający osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Bartoszycach. Jest to ważne osiągnięcie dla rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej w mieście. Zapewnia on mieszkańcom dostęp do jeszcze lepszych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wartość inwestycji to ponad 700 tys. netto.

Szczegółowe informacje w artykule poniżej.

Kompleks odwadniania Esmil Tsurumi dla COWIK w Bartoszycach