Przejdź do treści strony

Ujęcie wody

Jedyne ujęcie wody zaopatrujące miasto w wodę zlokalizowane jest w Bartoszycach, przy ulicy Limanowskiego 1. Obecnie eksploatowanych jest 8 studni. Woda na cele zaopatrzenia ludności pobierana jest z trzecio- i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Głębokość studni wynosi od 75 do 160 m. Warstwa wodonośna jest skutecznie izolowana od potencjalnych wpływów związanych z działalnością ludzką nadkładem gliny zwałowej. Pobór wody z ujęcia, w ilości niezbędnej do zaopatrzenia w wodę całego miasta jest ponad 10-krotnie niższy niż dostępne zasoby eksploatacyjne a poziom lustra wody jest stabilny. Miastu nie grożą więc niedobory wody, nawet w wyniku długotrwałej suszy. Studnie są eksploatowane naprzemiennie, w zależności od zapotrzebowania na wodę (2-3 studnie jednocześnie). Ze studni woda trafia na Stację Uzdatniania Wody, gdzie poddawana jest jedynie procesom napowietrzania i filtracji na zamkniętych filtrach pośpiesznych. Celem tych działań jest utlenienie związków żelaza i manganu, przeprowadzenie ich w formy nierozpuszczalne w wodzie a następnie wytrącenie i usunięcie na kwarcowych złożach filtracyjnych. W procesie produkcji i dystrybucji wody, nie są dodawane do niej żadne substancje chemiczne. Woda nie zawiera zanieczyszczeń mikrobiologicznych i nie jest poddawana procesom dezynfekcji.

Po uzdatnieniu woda magazynowana jest w krytych zbiorniach ziemnych a następnie z wykorzystaniem pomp podnoszących ciśnienie wtłaczana do sieci wodociągowej. Zbiornik w wieży ciśnień kilka lat temu został wyłączony z użytkowania. Wieża jest obecnie jedynie rozpoznawalnym zabytkiem i nie stanowi infrastruktury wodociągowej.