Przejdź do treści strony

Sieć dystrybucji ciepła

Ciepło dla prawie wszystkich naszych Odbiorców (poza trzema gazowymi kotłowniami lokalnymi) dostarczane jest z jednego źródła ciepła tj. Ciepłowni przy ul. Bema 36.

Zakład Energetyki Cieplnej eksploatuje około 23 km sieci ciepłowniczych, w większości wykonanych
w nowoczesnej technologii rur preizolowanych (ponad 65%). Większość sieci ciepłowniczych zrealizowano we własnym zakresie, bez korzystania z firm zewnętrznych. Ciepłociągi wykonane w technologii kanałowej są systematycznie wymieniane na nowoczesne preizolowane.

Energia cieplna dostarczana naszym Odbiorcom służy do celów ogrzewania (c.o.) i podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Systematycznie rośnie liczba odbiorców korzystających z c.w.u., którzy zamieniają podgrzewanie wody np. z piecyków gazowych lub bojlerów elektrycznych na c.w.u. zasilaną z naszej sieci ciepłowniczej.