Przejdź do treści strony

Odbiór ścieków

Ścieki odbierane są z budynków za pomocą przyłącza kanalizacyjnego. Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Za stan techniczny i prawidłową eksploatację przyłącza odpowiada zawsze właściciel budynku. Czyszczenie lub naprawę Spółka może wykonać odpłatnie, na podstawie indywidualnego zlecenia.