Przejdź do treści strony

Ciepłownie lokalne

COWIK - Zakład Energetyki Cieplnej dostarcza energię cieplną mieszkańcom Bartoszyc, oprócz ciepła z Ciepłowni Rejonowej, również z kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym.

Są to kotłownie wyposażone w kotły gazowe Viessmann Vitogas  o mocach odpowiednio:

Jagiellończyka 9 - 84 kW

Robotnicza 4 - 60 kW 

Konopnickiej 1 - 35 kW

Wszystkie kotłownie lokalne wyposażone są w pełną automatykę.