Przejdź do treści strony

Gospodarka wodna

Spółka prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków na podstawie Zezwolenia nr TK.7032.3.8.2019 z dnia 15 października 2019 r., wydanego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce, wykorzystując majątek miasta Bartoszyce i własny. Stacja Uzdatniania Wody jest dzierżawiona od Miasta Bartoszyce, sieci wodociągowe oraz część przyłączy wodociągowych jest własnością Spółki, pozostała część przyłączy przynależy do właścicieli budynków.

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji kieruje mgr inż. Dariusz Urbański

Stację Uzdatniania Wody i sieci wodociągowe nadzoruje Waldemar Płatek