Przejdź do treści strony

Jak oszczędzać ciepło?

Szanowni Mieszkańcy – Odbiorcy ciepła

Przypominamy, aby w sezonie grzewczym zwrócić szczególną uwagę na racjonalne oszczędzanie energii cieplnej. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad racjonalnego oszczędzania ciepła, które warto propagować i wprowadzać w zarządzanych budynkach.

Sposoby oszczędzania ciepła można podzielić na dwa rodzaje: bezinwestycyjne i te które wymagają nakładów finansowych.

Do sposobów bezinwestycyjnych należą głównie zmiany nawyków użytkowników ciepła, i należą do nich:

 • Zawsze odpowietrzaj i sprawdzaj działanie grzejników na początku sezonu grzewczego – sprawna instalacja zapewni efektywne wykorzystanie ciepła.

 • Odsłoń grzejniki – szafki, obudowy czy grube zasłony utrudniają prawidłową cyrkulację ogrzanego powietrza w całym pomieszczeniu.

 • Dbaj o zamykanie okien i drzwi w tzw. pomieszczeniach wspólnych – klatkach schodowych, piwnicach czy suszarniach.

 • Wietrz pomieszczenia krótko, ale intensywnie, zawsze skręcając termoregulatory 10 minut przed otwarciem okien i otwierając je po zamknięciu okien.

 • Utrzymuj temperatury w mieszkaniu na stałym poziomie – optymalne to 20°C- 21°C w pokojach, w sypialni i kuchni 17°C -18°C, 23°C -24°C w łazience.

 • Wykorzystuj naturalne ciepło – w ciągu dnia nie zasłaniaj okien.

 • Obniżaj intensywność ogrzewania w czasie nieobecności w domu.

 • Nie przegrzewaj mieszkania.

  Szacuje się, że obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1°C może skutkować oszczędnością zużycia energii cieplnej do 5%.

Znacznie większe oszczędności zużycia ciepła przynoszą działania termomodernizacyjne, ale te wymagają nakładów inwestycyjnych. Większość poniesionych kosztów zwróci się jednak w niedługim czasie dzięki mniejszym opłatom za ciepło.

Działania te polegają na:

 • Dociepleniu budynku, najlepiej w sposób spełniający aktualne normy dotyczące strat ciepła.

 • Docieplenie ścian i stropodachów.

 • Zlokalizowanie i usunięcie mostków termicznych.

 • Wymiana lub uszczelnienie okien.

 • Zmodernizowanie instalacji wewnętrznej c.o. (wymiana lub izolacja przewodów, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, wymiana lub remont grzejników, montaż ekranów za grzejnikowych, likwidacja zbędnych grzejników znajdujących się np. na klatkach schodowych).

 

Zasady użytkowania zaworów termostatycznych.

Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

 

Co oznaczają symbole na grzejnikowym termostacie?

Symbole na termostacieZadana temperatura (orientacyjna)
0Całkowite zamknięcie zaworu
*Zabezpieczenie przed zamarzaniem ( 7º C )
112º C
216º C
320º C
424º C
528º C

 

Należy pamiętać, że maksymalne odkręcenie termostatu nie przyspieszy nagrzania pomieszczenia. Jeżeli w pomieszczeniu jest np. 16 stopni, a my ustawimy pokrętło na pozycji 3 (20 stopni), to termostat i tak maksymalnie otworzy dopływ gorącej wody do grzejnika, tak by ten jak najszybciej ogrzał pomieszczenie do wymaganych 20 stopni. Ustawienie pokrętła na pozycję 5 będzie skutkowało dokładnie tym samym, z tym, że dość łatwo zapomnieć, że go tak ustawiliśmy i nagrzeje on nam pomieszczenie do 28 stopni.

Uwaga: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni, a nawet zimny.

Pragniemy zauważyć, że w trosce o Odbiorców niemal wszystkie węzły ciepłownicze zasilające budynki zostały dodatkowo wyposażone w automatykę pogodową, czyli system urządzeń, który steruje dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku. Analogicznie, kiedy temperatura wzrasta, dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany.

Uwaga: Zdarza się, że kaloryfer może być letni, a nawet zimny ponieważ zadziałał system urządzeń, który steruje dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku (automatyka pogodowa).

 

Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:

Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się w sposób następujący:

 1. Przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego przekręcając pokrętłem głowice w prawo do oporu (najczęściej pozycja „0”).

 2. Otworzyć okno, pozostawiając przez cały czas pokrętło termostatu w niezmienionej pozycji jak w pkt. 1

 3. Po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut.

 4. Przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwierania okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia energii cieplnej. Zwiększony pobór ciepła jest spowodowany wyrównaniem temperatury w pomieszczeniu dla danego ustawienia pokrętła.

Pomieszczenia należy wietrzyć intensywnie, lecz krótko. Korzystniej energetycznie jest otworzenie okien na oścież na parę minut, niż lekkie uchylenie okna/lufciku na długi czas.

 

W N I O S K I:

Zaleca się stosowanie w/w zasad korzystania z zamontowanych termostatów, które stanowią ważny czynnik racjonalnego, oszczędnego gospodarowania energią cieplną. Właściwe ich użytkowanie oraz stosowanie się do sposobu wietrzenia pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty, wpływa na obniżenie ilości pobranej energii cieplnej w skali całego budynku, a tym samym służy obniżeniu kosztów.