Przejdź do treści strony

Władze spółki

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki, posiadające kompetencje określone w Umowie Spółki.

Działalnością Spółki kieruje Zarząd w następującym składzie:

     Wojciech Malicki    - Prezes

Czynności nadzoru wykonuje w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz umowę Spółki Rada Nadzorcza w składzie:

  1. mgr Marek Karólewski          - Przewodniczący RN,
  2. mgr inż. Tomasz Majewski   - Wiceprzewodniczący RN ,
  3. Andrzej Chmielewski            - Sekretarz RN,
  4. mgr Mirosław Mówiński       - Członek RN,
  5. Jerzy Łukasik                         - Członek RN,

Najwyższą władzą w Spółce jest Zgromadzenie Wspólników, w którym Gmina Miejska Bartoszyce posiada blisko 99,5% udziałów. Pozostałe udziały należą do osób fizycznych (byłych lub obecnych pracowników lub ich rodzin). 

Sprawy finansowe nadzoruje Główny księgowy mgr Jacek Reut.