Przejdź do treści strony

Wymiennikownie

Węzeł ciepłowniczy to zespół urządzeń, łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu z instalacją odbiorczą obiektu.

Zadaniem węzłów cieplnych jest dostawa ciepła do poszczególnych budynków, jak również miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:

  • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a budynkiem,

  • odcięcia dopływu czynnika,

  • oczyszczania dopływającego czynnika,

  • zmiany parametrów czynnika,

  • kontroli bezpieczeństwa,

  • pomiaru i regulacji parametrów tj. temperatury, ciśnienia, przepływu, ilości zużytego ciepła.

Zdecydowana większość z około 238 węzłów ciepłowniczych służących zaopatrzeniu mieszkańców Bartoszyc
w ciepło to węzły indywidualne. Węzły grupowe w ilości 28 szt., obsługujące z reguły po kilka budynków, mieszczą się głównie w tzw. budynkach wymiennikowni.

Wszystkie węzły cieplne będące własnością ZEC są wyposażone w tzw. automatykę pogodową, która reguluje ilość dostarczanego ciepła do odbiorców w zależności od warunków pogodowych (w skrajnych przypadkach uruchamia bądź wyłącza dostarczanie ciepła). Automatyka pogodowa umożliwia nie wyłączanie węzłów w okresie letnim, co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców w okresach przejściowych (zbyt wczesne wyłączenie węzłów przez administratora budynku powoduje niedogrzanie mieszkań przy nagłym ochłodzeniu). Nie ma konieczności wyłączania węzłów na lato!