Przejdź do treści strony

Działalność spółki

Przedmiotem działalności Spółki są w szczególności:

  1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze dla układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z
  2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z
  3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z
  4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i rozdzielczych – PKD 42.21.Z

NIP 743-000-47-48