Przejdź do treści strony

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • całodobowo - telefon 89 762 35 61 lub 660 674 397

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych:

Rejon Północ (od Łyny na północ)

  • w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 - telefon 89 764 30 59
  • poza ww. godzinami - telefon 508 151 110

Rejon Południe (od Łyny na południe)

  • codziennie w godz. 7:00 – 20:00 – telefon 508 151 109
  • poza ww. godzinami – telefon 660 674 380