Przejdź do treści strony

Aktualności

Zmiana taryfy opłat za ciepło od 01.07.2022

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. lipca 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. wchodzi w życie korekta Taryfy opłat za ciepło.
W załączeniu "Biuletyn Branżowy-Ciepło" wraz korektą taryfy opłat oraz uzasadnienie.

BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło

Uzasadnienie korekty taryfy dla ciepła 2022