Przejdź do treści strony

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo, nasi Odbiorcy ciepła,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kosztów przygotowania (podgrzania)
1 m3 ciepłej wody dla naszych Odbiorców ciepła wyjaśniamy:

Do podgrzania 1 m3 wody zużywa się około 0,2 GJ energii cieplnej. Wg obowiązujących
dla mieszkańców cen całkowity koszt podgrzania 1 m3 wody w węźle cieplnym kształtuje się
na poziomie 35 zł brutto.

Oprócz tego do końcowej ceny ciepłej wody dochodzą koszty strat ciepła, które następują
na przesyle ciepłej wody od naszego węzła ciepłowniczego do kranu odbiorcy.

Jednym z powodów wysokich cen ciepłej wody jest głównie niewłaściwy stan techniczny instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę, których nasza Spółka nie jest właścicielem. Instalacje nowe, wykonane z odpowiednich materiałów, dobrze zaizolowane, okresowo przeglądane będą powodowały zdecydowanie mniejsze straty niż instalacje stare, wybudowane niejednokrotnie kilkadziesiąt lat temu, termicznie niewłaściwie zabezpieczone i eksploatowane, a z takimi instalacjami mamy do czynienia w bardzo wielu budynkach.

W bartoszyckich budynkach, zasilanych z naszej sieci ciepłowniczej, wskaźnik zużycia energii cieplnej potrzebnej do podgrzania 1 m3 wody kształtuje się od 0,22 GJ/m3 aż do 0,91 GJ/m3.

Granica własności i odpowiedzialności w 98 % budynków, zasilanych w ciepło przez naszą Spółkę, kończy się w węźle cieplnym. Za wszystko, co znajduje się za węzłem ciepłowniczym w 98 % budynków, a więc za instalacje zewnętrzne oraz instalacje wewnątrz budynków, rozprowadzające ciepłą wodę oraz również za straty ciepła, odpowiadają Odbiorcy ciepła.

Ponownie przypominamy, że nie jesteśmy sprzedawcą ciepłej wody użytkowej a jedynie sprzedawcą energii cieplnej, która służy do podgrzewania wody, dostarczanej do budynku lub grupy budynków.