Przejdź do treści strony

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Decyzja znak: BI.RZT.70.248.2021

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach uprzejmie zawiadamia, że z dniem 02.12.2022 roku rozpoczyna się II okres obowiązywania taryfy za wodę i ścieki (od 13 do 24 miesiąca), zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 29 października 2021 r., znak: BI.RZT.70.248.2021.