Przejdź do treści strony

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. grudnia 2022 r.na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16. listopada 2022 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy opłat za ciepło.
załączeniu Taryfa dla ciepła i cennik stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. dla odbiorców uprawnionych do średniej ceny z rekompensatą oraz pozostałych Odbiorców ciepła.