Przejdź do treści strony

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Bartoszyce
zostały uruchomione rezerwowe źródła energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) w naszych obiektach , tj. w Zakładzie Energetyki Cieplnej oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji .
W związku z powyższym ciepłownia miejska, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków pracują bez zakłóceń.
Jednakże z przyczyn niezależnych od Spółki brak dostawy energii elektrycznej powoduje zakłócenia pracy węzłów ciepłowniczych indywidualnych (automatyka i pompy), znajdujących się w Państwa budynkach, jak i węzłów cieplnych grupowych, znajdujących się na terenie osiedli.
W związku z powyższym mogą wystąpić zakłócenia w pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Właściwa dostawa energii cieplnej oraz ciepłej wody będzie możliwa po przywróceniu dostaw energii elektrycznej.